Company Slogan

Publications

-- articles
-- research monographs
-- books
-- chapters in books

 

Refereed articles in scientific journals

Tazelaar, Frits and Chris Snijders (2013) Operational risk assessments by supply chain professionals: Process and performance. Journal of Operations Management, Vol.31 (1/2) [Special Issue on Behavioral Operations]: 37-51. [in English] {pdf}

Rooks, Gerrit, Frits Tazelaar and Chris Snijders (2011) Gossip and reputation in business networks. European Sociological Review, Vol. 27 (1): 90-106. [in English] {pdf}

Tazelaar, Frits and Chris Snijders (2010) Dispute resolution and litigation in the Dutch construction industry. Evidence on conflicts and conflict resolution in The Netherlands and Germany. Journal of Purchasing and Supply Management, Vol.16 (2/3) [Special Issue on Purchasing and supply management in the Construction Industry]: 221-229. [in English] {pdf}

Tazelaar, Frits (2007) With a little help from your friends (and neighbors). A potentially faster way to accumulate knowledge in the field of purchasing and supply. In: Journal of Purchasing and Supply Management, Vol. 13, nr. 3 (Special Issue on Quantitative and Qualitative Research Methods): 196-198 {pdf}

Raub, Werner, Gerrit Rooks & Frits Tazelaar (2007) Erträge des Sozialkapitals in zwischenbetrieblichen Beziehungen: eine empirisch-theoretische Studie. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 47, Sozialkapital. Grundlagen und Anwendungen: 241-271 {pdf}

Rooks, Gerrit, Werner Raub & Frits Tazelaar (2006) Ex post problems in buyer-supplier transactions: Effects of transactional characteristics, social embeddedness, and contractual governance. Journal of Management and Governance, Vol. 10, No. 3: 239-276 [in English] {pdf}

Kamann, Dirk-Jan, Chris Snijders, Frits Tazelaar and Derk Welling (2006) The ties that bind: buyer-supplier relations in the construction industry. In: Journal of Purchasing and Supply Management, Vol. 12: 28-38 [in English] {pdf}

Snijders, Chris and Frits Tazelaar (2005) Five counterintuitive findings in IT-purchasing. In: Journal of Purchasing and Supply Management, Vol. 11: 83-96 [in English] {pdf}

 

ft3

 

Tazelaar, Frits and Chris Snijders (2004) The myth of purchasing professionals’ expertise. More evidence on whether computers can make better procurement decisions. In: Journal of Purchasing and Supply Management, Vol.10, Issues 4/5: 211-222 [in English] {pdf}

Tazelaar, Frits and Maarten Sprengers (2004) Werkloosheid en sociaal isolement [‘Unemployment and social closure’]. In: Sociologische Gids, Jaargang 51, Nr. 4: 419-451 [in Dutch] {pdf} For a comment, see {pdf}

Snijders, Chris, Frits Tazelaar and Ronald Batenburg (2003) Electronic decision support for procurement management: Evidence on whether computers can make better procurement decisions. In: Journal of Purchasing and Supply Management, Vol. 9: 191-198 [in English] {pdf}

Rooks, Gerrit, Werner Raub, Robert Selten and Frits Tazelaar (2000) How Inter-firm Co-operation Depends on Social Embeddedness: A Vignette Study. In: Acta Sociologica. Journal of the Scandinavian Sociological Association, Vol. 43, No. 2, 2000: 123-137 [in English] {pdf}

Verhoeven, N., W. Jansen and F. Tazelaar (2000) Sociaal kapitaal van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt [‘Social capital of males and females in the Dutch labour force’]. In: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, Jrg. 16, Nr.1: 49–67 [in Dutch]

Henkens, Kène and Frits Tazelaar (1997) Explaining Retirement Decisions of Civil Servants in the Netherlands. Intentions, Behavior, and the Discrepancy between the Two. In: Research on Aging, Vol. 19, Nr. 2: 139-173 [in English]

Rooks, G., R. Selten, W. Raub & F. Tazelaar (1997) Samenwerking tusssen afnemer en toeleverancier. Effecten van sociale inbedding op de onderhandelingsinspanning bij inkoop-transacties [‘Cooperation between buyers and suppliers. The effects of social embeddedness on efforts in negotiating purchasing transactions’] In: Mens en Maatschappij, Jrg. 72, Nr. 4: 352 373 [in Dutch]

Henkens, Kène, Maarten Sprengers and Frits Tazelaar (1996) Unemployment and the Older Worker in The Netherlands: Re entry into the Labour Force or Resignation. In: Ageing and Society, Vol. 16: 561-578 [in English]

Henkens, K. and F. Tazelaar (1995) Uittredingsintenties en gedrag van rijksambtenaren: wat doet mensen van beslissing veranderen? [‘Retirement intentions and retirement behaviour: What makes people change their mind?’] In: Sociaal Maandblad Arbeid, 50, Nr. 7/8: 441 449 [in Dutch]

Henkens, Kène and Frits Tazelaar (1994) Early Retirement of Civil Servants in the Netherlands. In: Journal of Applied Social Psychology, Vol. 24, Nr. 21: 1927-1943 [in English]

Henkens, K., M. Sprengers and F. Tazelaar (1994) Herintregratie van oudere werklozen in het arbeidsproces [‘Re-integrating elderly unemployed in the labour force’]. In: Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, Jrg. 17, Nr. 1: 51 64 [in Dutch]

Henkens, K., J. Siegers and F. Tazelaar (1994) Uittreden van ambtenaren uit het arbeidsproces [‘Early retirement of civil servants in the Netherlands’] In: Mens en Maatschappij, Jrg. 69, Nr. 3: 264 278 [in Dutch]

Peters, A. and F. Tazelaar (1993) De sterkte van zwakke bindingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Een studie naar de relatie tussen sociale contacten en arbeidsmarkt-gedrag bij mannen en vrouwen die in loondienst werkzaam zijn [‘The strength of weak ties in the Dutch labour market’]. In: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, Jrg. 9, Nr. 2: 153-166 [in Dutch]

Peters, A. and F. Tazelaar (1993) Sociale contacten in Nederland gelijk verdeeld? [‘Social ties equally distributed in the Netherlands?’] In: Demos. Bulletin over Bevolking en Samenleving / DEMOS, Bulletin on Population and Society, Jrg. 9, Nr. 3: 22-24 [in Dutch]

Siegers, J.J., L.A.H.M. Smit, M. Sprengers and F. Tazelaar (1992) De werkloosheidsduren van oudere mannen: een 'proportional hazard rate'-analyse [‘Unemployment duration of elderly males in The Netherlands: a propotional hazard rate analysis’] In: Sociale Wetenschappen, Jrg. 35, Nr. 1: 32-50 [in Dutch]

 

 

Sprengers, Maarten, Frits Tazelaar & Henk D. Flap (1988) Social Resources, Situational Constraints, and Re employment. In: Sociologica Neerlandica,/ The Netherlands Journal of Sociology, Vol. 24, Nr. 2, Assen: Van Gorcum: 98-116 [in English] {pdf}

Tazelaar, F. (1988) Betriebshygiene und Personalführung. In: Die Fleischerei, 39, Nr. 2, Hans Holman Verlag, Bad Wörishofen: 112-114 [in German]

Flap, H., N. Lam, M. Sprengers and F. Tazelaar (1987) Sociale netwerken en werkloosheid. De invloed van sociale hulpbronnen op het gedrag van werklozen op de arbeidsmarkt en de gevolgen van werkloos¬heid voor participatie en isolatie [‘Social networks and unemployment: Effects of social resources on labour market behaviour, and the consequences of unemployment on social participation and disclosure’] In: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, Jrg. 3, Nr. 3: pp. 69 79 [in Dutch]

Siegers, J.J. and F. Tazelaar (1986) Economie, sociologie, en de verklaring van arbeidsmarktgedrag en het ontstaan van subculturen van werklozen. Een commentaar op De Neubourg's 'Jantje van Leiden of de cultuur van de werkloosheid' [‘Economics, sociology and the explanation of labour market behaviour and emerging subcultures of unemployed. A comment on De Neubourg’s ‘Jantje van Leiden’ or unemployed’s subcultures’] In: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, Jrg. 2, Nr. 3: 76 80 [in Dutch]

Gerats, G.E. and F. Tazelaar (1985) Hygienisch werken: een complex maar oplosbaar probleem. In: Tijdschrift Ziekenhuis-hygiëne en Infektiepreventie, Jrg. 4, Nr.3 (ISSN 0168 6976): 65 68 [in Dutch]

Spruit, I.P., F. Tazelaar and H. Verkleij (1985) Uniforme of heterogene reacties op werkloosheid? De beleidsrelevantie van sociaal psychologische theorievorming. Een commentaar op Becker en Vink [‘Uniform or heterogeneous reactions on unemployment?’] In: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, Jrg. 1, Nr. 4: 76 79 [in Dutch]

Verbeek, A., J. van Houwelingen and F. Tazelaar (1985) Reactie op de kritiek van Reijnders [‘Reaction to Reinders’ critique’] In: Sociologische Gids, 32, Nr.1: 72 74 [in Dutch]

Tazelaar, F. and M. Sprengers (1984) Werkloosheid en sociaal isolement [‘Unemployment and social closure’]. In: Sociologische Gids, Jaargang 51, Nr. 4: 419-451 [in Dutch] Tazelaar, F. (1983) Commentaar op Philipsen en Halfens 'Niet werken en gezondheid' [‘A comment to Philipsen and Halfens’ ‘No labour force participation and health’] In: Gezond¬heid en Samenleving, 4, 1983, Nr. 3: 168 169 [in Dutch]

Tazelaar, F. and R. Wippler (1982) Die Theorie mentaler Inkongruenzen und ihre Anwendung in der empirischen Sozialforschung. In: Angewandte Sozialforschung, 10, Nr.3: 237 275 [in German]

Tazelaar, F. and G.E. Gerats (1981) Hygiëne en hygiënegedrag in de varkensslachtlijn [‘Hygiene conditions and hygienic conduct in pig slaughter lines’] In: Tijdschrift Vlees¬distributie en Vleestechnologie, Jrg. 16, Nr. 5: 12 15 [in Dutch]

 

Research monographs

Tazelaar, F., B.F. Blumberg, W. Raub & P.M.M. Vaessen (1995) Samenwerking tussen inkoper en leverancier. Verslag van een vooronderzoek naar het management van inkooptransacties. Utrecht/Rijswijk: Universiteit Utrecht i.s.m. NEVI Research Stichting (91 pp.) [in Dutch]

 

ft_b

 

Tazelaar, F. & G.E. Gerats (1985) Verbetering funktie inhoud, funktie beleving en hygienisch werkgedrag in de vleesindustrie. Verslag van een knelpuntenonderzoek bij Drost BV. te Schoonhoven. Utrecht: Vakgroepen VDO en TSM, RUU (33 pp.) [in Dutch]

Gerats, G.E., F. Tazelaar, J.M.A. Snijders, G.P. Corstiaensen & M. Jansen (1983) Funktie inhoud en hygiënegedrag [‘Occupational position and hygienic conduct in the workplace’] Rapport ten behoeve van het Produkt¬schap voor Vee en Vlees, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen¬heid, het Ministerie van Landbouw en Visserij, de Voedingsorganisatie TNO. Utrecht: Vakgroepen VDO en TMS, RUU (46 pp.) [in Dutch]

Tazelaar, F. & M. Sprengers (1983) Arbeitslosigkeit und soziale Isolation. Ein vergleichender Test der Status¬inkonsistenztheorie und der Theorie mentaler Inkongruenzen. Hamburg-¬Utrecht: Bericht des DFG Forschungs-verbunds Vergleichende Theorientestung. (42 pp.) [in German]

Sprengers, M. & F. Tazelaar (1983) De kansen op de arbeidsmarkt van oudere werkloze mannen: resultaten van een beoordelingsonderzoek met deskundige beoordelaars. Rapport ten behoeve van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek. Utrecht: Vakgroep TMS, RUU (18 pp.) [in Dutch]

Schmidt, S., F. Tazelaar & R. Wippler (1982) Anwendung der Theorie mentaler Inkongruenzen und der Statusinkonsis¬tenztheorie in einer Untersuchung über Arbeitslosigkeit. Hamburg¬/Utrecht: Bericht des DFG Forschungs-verbunds Vergleichende Theorientestung (133 pp.) [in German]

Tazelaar, F. (1982) Longitudinaal onderzoek naar de kwaliteit van het stedelijk leefmilieu. Dertiende Tussenrapport ten behoeve van de Rijksplanologische Dienst en het Directoraat Generaal voor de Volkshuisvesting, Min. VROM, Utrecht: Vakgroep TMS, RUU (18 pp.) [in Dutch]

Tazelaar, F., P.M. de Graaf & R. Wippler (1982) Mentale incongruentie in het stedelijk leefmilieu; theorie, model, operationa¬lisering, meting. Twaalfde Tussenrapport ten behoeve van de Rijksplano¬logische Dienst en het Directoraat Generaal voor de Volkshuisvesting, Min. VROM, Utrecht: Vakgroep TMS, RUU (64 pp.) [in Dutch]

Wippler, R., F. Tazelaar & P.M. de Graaf (1982) De verwerking van discrepanties tussen voorkeuren en feitelijke leefsituatie: keuze doelgroep longitudinaal onderzoek. Elfde Tussenrapport ten behoeve van de Rijksplanologische Dienst en het Directoraat Generaal voor de Volkshuisvesting, Min. VROM, Utrecht: Vakgroep TMS, RUU (27 pp.) [in Dutch]

Tazelaar, F. & R. Wippler (1982) Mentale incongruentie en statusinconsistentie: stand van het onderzoek april 1982. Vierde Tussenrapport ten behoeve van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek, Utrecht: Vakgroep TMS, RUU (21 pp.) [in Dutch]

Gerats, G.E., F. Tazelaar & J.M.A. Snijders (1982) Verbetering funktie inhoud en funktie beleving en hygienische werkgedrag in de vleesindustrie: onderzoeksvoorstel. Rapport ten behoeve van het Produktschap voor Vee en Vlees, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Volksgezond-heid en Milieuhygiëne en de Voedingsorganisatie TNO. Utrecht: Vakgroep VDO en TMS, RUU [in Dutch]

Gerats, G.E., F. Tazelaar & J.M.A. Snijders (1982) Verbetering funktie inhoud en funktie beleving en hygienisch werkgedrag in de vlees-industrie: werkprogramma. Rapport ten behoeve van het Produkt¬schap voor Vee en Vlees, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen¬heid, het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en de Voedings¬organisatie TNO. Utrecht: Vakgroep VDO en TMS, RUU [in Dutch]

Tazelaar, F. (1981) Het beroepsprestige van 'hogere' beroepen en funkties in Nederland [‘Occupational status of ‘higher’ occupations and positions in The Netherlands’] (124 pp.) Utrecht: Vakgroep TMS, RUU [in Dutch]

Steensma, H.O., G.E. Gerats & F. Tazelaar (1979) Bericht aan de Encebe. Utrecht: Vakgroep TMS, RUU (33 pp.) [in Dutch] Tazelaar, F., G.E. Gerats, H.O. Steensma, W. Groot Antink, P. Köpping & R. Vink (1979) Kenmerken en problemen van het werken bij Hendrix BV. Utrecht: Vakgroep TMS, RUU (41 pp.) [in Dutch]

Steensma, H.O., G.E. Gerats & F. Tazelaar (1979) Het vooronderzoek naar arbeidsmilieu en hygiënegedrag. Vijfde Tussen¬rapport ten behoeve van het Produktschap voor Vee en Vlees, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-heid, het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en de Voedingsorganisatie TNO. Utrecht: Vakgroep TMS, RUU (18 pp.) [in Dutch]

Tazelaar, F. (1979) Mentale congruenties en incongruenties: de relatie tussen hygiëneattitude en hygiëne-gedrag. Vierde Tussenrapport ten behoeve van het Produktschap voor Vee en Vlees, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en de Voedings¬organisatie TNO. Utrecht: Vakgroep TMS, RUU (47 pp.) [in Dutch]

Tazelaar, F. (1979) Statusinconsistentie en de gevolgen van werkloosheid. Tweede Tussen¬rapport ten behoeve van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Weten¬schappelijk Onderzoek. Vakgroep TMS, RUU, Utrecht, 1979. (150 pp.) [in Dutch]

Driessen, F.M.H.M., H.J.A. Beereboom & F. Tazelaar (1979) Resultaten van vooronderzoek Kwaliteit van het Stedelijk Leefmilieu. Achtste Tussenrapport ten behoeve van de Rijksplanologische Dienst en het Directoraat Generaal voor de Volks-huisvesting, Min. VROM. Utrecht: Vakgroep TMS, RUU (102 pp.) [in Dutch]

Wippler, R., F.M.H.M. Driessen & F. Tazelaar (1979) Projektvoorstel Kwaliteit van het Stedelijk Leefmilieu; resterende fasen. Rapport ten behoeve van de Rijksplanologische Dienst en het Directoraat ¬Generaal voor de Volkshuisvesting, Min. VROM. Utrecht: Vakgroep TMS, RUU (59 pp.) [in Dutch]

Doorne Huiskes, J. van & F. Tazelaar (1979) Beknopt verslag van een sociaal wetenschappelijk onderzoek naar beroeps¬participatie van gehuwde vrouwelijke academici. Utrecht: Vakgroep TMS, RUU [in Dutch]

Tazelaar, F. (1978) Mentale incongruenties en de gevolgen van werkloosheid. Eerste Tussen¬rapport ten behoeve van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Weten¬schappelijk Onderzoek. Utrecht: Vakgroep TMS, RUU (46 pp.) [in Dutch]

Tazelaar, F. (1978) Mentale incongruentie en de verwerking van discrepanties tussen feitelijk en gewenst leefmilieu. Derde Tussenrapport ten behoeve van de Rijksplano¬logische Dienst en het Directoraat Generaal voor de Volkshuisvesting, Min. VROM. Utrecht: Vakgroep TMS, RUU (40 pp.) [in Dutch]

Steensma, H.O., G.E. Gerats & F. Tazelaar (1978) Arbeidsmilieu en hygiëne, een verslag van werkzaamheden. Tweede Tussenrapport ten behoeve van het Produktschap voor Vee en Vlees, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Volksgezondheid en Milieu¬hygiëne en de Voedings-organisatie TNO. Utrecht: Vakgroep TMS, RUU (34 pp.) [in Dutch]

Tazelaar, F. (1977) Mentale incongruenties, attituden en gedrag: een onderzoek naar dis¬criminatie op de woningmarkt. Utrecht: Vakgroep TMS, RUU (11 pp.) [in Dutch]

Tazelaar, F. (1977) Mentale incongruentie en statusinconsistentie: een onderzoek naar de gevolgen van werkloosheid. Utrecht: Vakgroep TMS, RUU (15 pp.) [in Dutch]

Wippler, R. & F. Tazelaar (1977) Projektvoorstel Kwaliteit van het Stedelijk Leefmilieu: probleemstelling, onderzoeksopzet, fasering en begroting. Utrecht: Vakgroep TMS, RUU (23 pp.) [in Dutch]

Tazelaar, F. (1976) Mentale incongruentie en klassieke attituden: een theoretisch alternatief voor het verklaren van gedrag. Utrecht: Vakgroep TMS, RUU (15 pp.) [in Dutch]

Tazelaar, F. (1976) Mentale incongruentie en statusinconsistentie: een verklaring van anoma¬lieën van de statusinconsistentietheorie met behulp van een mentale incongruentietheorie. Utrecht: Vakgroep TMS, RUU (9 pp.) [in Dutch]

Tazelaar, F. & J. van Doorne Huiskes (1975) Beroepsarbeid van de werkende gehuwde vrouw. Interimpublikatie ten behoeve van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappe-lijk Onderzoek. Utrecht: Vakgroep TMS, RUU (20 pp.) [in Dutch]

Tazelaar, F. (1974) Het Thurstone & Chave model nader bekeken. Over de mogelijkheid en het belang van toetsing van vooronderstellingen in meetmodellen bij operationa¬lisering van theoretische begrippen. Utrecht: Vakgroep TMS, RUU (28 pp.) [in Dutch]

Tazelaar, F. (1974) Studiemotivatie en studiesucces. Een instrumenteel nomologisch onderzoek. Groningen: Vakgroep M&T, RUG (137 pp.) [in Dutch]

 

Books and edited book volumes

Snijders, Chris and Frits Tazelaar (2009) Klapschaatsen in management [‘Klapskates in management’] (336 pp.) Leidschendam: Uitgeverij Quist (ISBN 978 90 77983 43 0) ) [in Dutch]

-klapschaatsen-

 

Tazelaar, Frits & Chris Snijders (Eds.) (2000) Samenwerking tussen inkoper en leverancier. Het management van inkooptransacties. [‘Co-operation between buyers and suppliers. The management of purchasing transactions’] (99 pp.). Zoetermeer/Utrecht: NEVI Research Stichting (ISBN 90 805486 1 8) [in Dutch]

Mossel, D.A.A., J.E.L. Corry, C.B. Struijk, R.M. Baird, with the cooperation of A.C. Baird Parker, G.W. Gould, F. van Knapen, R.A. Samson, W. Alexander Scheffers and F. Tazelaar (1995) Essentials of the microbiology of foods. A textbook for advanced studies (699 pp.). Chichester: John Wiley & Sons, Ltd. (ISBN 0 471 93036 9) [in English] {pdf}

Entzinger, Han, Jacques J. Siegers, and Frits Tazelaar (Eds.) (1993) Immigrant Ethnic Minorities in the Dutch Labour Market: Analyses and Policies (177 pp.). Amsterdam: Thesis Publishers (ISBN 90 5170 226 4) [in English]

Siegers, Jacques J. and Frits Tazelaar (Eds.) (1991) The Dutch Labour Market in 2000. Demographic Changes and Policy Implications (178 pp.). Groningen: Wolters-Noordhoff (ISBN 90 01 79799 7) [in English]

Spruit, I.P. and F. Tazelaar (Eds.) (1987) Leven met werkloosheid [‘Living with unemployment’] (212 pp.) Groningen: Wolters Noordhoff (ISBN 90 01 80580 9) [in Dutch]

Tazelaar, F. (1985) De Kwaliteit van het Stedelijk Leefmilieu. Reacties van bewoners op tekorten [‘The Quality of Urban Living. Occupants’ reactions in response to deficiencies’] (338 pp.) Utrecht: E.S.P. (ISBN 90 70740 02 8) [in Dutch]

Van Goor, H. and F. Tazelaar (Eds.) (1984) Werkloosheid [‘Unemployment’] Boek publication Sociologische Gids, 31, 1984, 1. (120 pp.) Meppel: Boom [in Dutch]

Gerats, G.E., H.O. Steensma, F. Tazelaar and R.Wippler (1982) Arbeidsmilieu en hygiëne in Nederlandse varkensslachterijen [‘Working conditions and hygiene in Dutch pig slaughter lines’] (53 pp.) Rijswijk: PVV [in Dutch]

Gerats. G.E., H.O. Steensma and F. Tazelaar (1982) Arbeidsomstandigheden en arbeidsvoldoening in Nederlandse varkens¬slachterijen [‘Working conditions and working satisfaction in Dutch pig slaughter lines’] (198 pp.) Utrecht: RUU [in Dutch]

Tazelaar, F. and G.E. Gerats (1982) Hygiëne en hygiënegedrag in Nederlandse varkensslachterijen [‘Hygiene conditions and hygienic conduct in Dutch pig slaughter lines’] (166 pp.) Utrecht: RUU [in Dutch]

Tazelaar, F. (1980) Mentale incongruenties – Sociale restricties – Gedrag. Een onderzoek naar beroeps-participatie van gehuwde vrouwelijke academici [‘Mental incongruities – Social restrictions – Behaviour. A study of labor force participation of married women with an academic degree’] (300 pp.) Thesis. Utrecht: Utrecht University [in Dutch]


Chapters in edited book volumes

Rooks, Gerrit, Frits Tazelaar and Chris Snijders (2011) Organizational rules, contractual planning and ex post performance in purchasing transactions. Pp. 419-448 in: Rozemeijer, F, Wetzels, M., Quintens, L. (Eds.) “Vision 20/20 – Preparing Today for Tomorrow’s Challenges”. Proceedings of the 20th Annual IPSERA Conference, Maastricht, The Netherlands, 10-13 April 2011. ISBN: 978-94-6178-001-0. [in English]

Rooks, Gerrit, Frits Tazelaar and Chris Snijders (2010) Gossip and reputation in business networks. In: K. Bijlsma-Frankema and S. Sitkin (Eds.) Proceedings of the 5th Workshop on trust within and between organizations of the European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM), Madrid (Spain), 28-29 January 2010. [in English]

Rooks, Gerrit, Frits Tazelaar and Chris Snijders (2009) Gossip and reputation in business networks. In: Jahns, C. and Hartmann, E. (Eds) Supply Management - Towards an Academic Discipline? Proceedings of the 18th Annual IPSERA Conference, 5-8 April, Oestrich-Winkel, Germany. [in English]

Van Solinge, H., K. Henkens and Frits Tazelaar (2006) Vrouwen op de arbeidsmarkt: een voorhoede gaat met pensioen. (pp. 25-33) in: L. den Dulk, T. van der Lippe and J. Schippers (Eds.) Emancipatie als kwestie. Liber Amicorum voor Anneke van Doorne-Huiskes. Amsterdam: Dutch University Press [in Dutch]

Snijders, C. and F. Tazelaar (2005) Five counterintuitive findings in IT-purchasing. (pp. 251-273) in: Richard Calvi and Nathalie Merminod (Eds) Researches in purchasing and supply management [Proceedings 14th Annual IPSERA Conference], Archamps, France [in English]

Kamann, D-J., C. Snijders, F. Tazelaar and D. Wellink (2005) The ties that bind: buyer-supplier relations in the construction industry. pp.155-172) in: Richard Calvi and Nathalie Merminod (Eds) Researches in purchasing and supply management [Proceedings 14th Annual IPSERA Conference], Archamps, France [in English]

Tazelaar, F. and C. Snijders (2004) The myth of purchasing professionals’ expertise. More evidence on whether computers can make better procurement decisions. (pp. 311-324) in: Alessandro Ancarani (ed.) The Purchasing Function: Walking a tight rope [Proceedings 13th Annual IPSERA Conference], Catania, Italy [in English]

Snijders, C. and F. Tazelaar (2003) Trust and cultural differences in international purchasing and supply. (pp.261-272) in: Attila Chikán (ed.) Where theory meets practice. [Proceedings 12th Annual IPSERA Conference], Budapest, Hungary [in English]

Snijders, C., F. Tazelaar and R. Batenburg (2002) Electronic decision support for procurement management: Evidence on whether computers can make better procurement decisions. (pp. 687 – 695) in: J. Telgen (ed.) Inspiring the purchasing community. [Proceedings 11th Annual IPSERA Conference], Enschede, The Netherlands: University of Twente [in English]

Tazelaar, F. and C. Snijders (2000) Samenwerking tussen inkoper en leverancier: voorwoord. (pp. 7 – 13) in: F. Tazelaar & C. Snijders (Red.) Samenwerking tussen inkoper en leverancier: het management van inkooptransacties. Universiteit Utrecht i.s.m. NEVI Research Stichting, Zoetermeer: NEVI/NRS [in Dutch]

Raub, W. and F. Tazelaar (2000) Probleemstelling, theoretische achtergrond en samenhang met een meeromvattend wetenschappelijk onderzoek-programma. (pp. 15 – 31) in: F. Tazelaar & C. Snijders (Red.) Samenwerking tussen inkoper en leverancier: het management van inkooptransacties. Universiteit Utrecht i.s.m. NEVI Research Stichting, Zoetermeer, NEVI/NRS [in Dutch]

Snijders, C., B. Blumberg and F. Tazelaar (2000) Experimenteel onderzoek: vertrouwen en samenwerking. (pp. 33 – 44) in: F. Tazelaar & C. Snijders (Red.) Samenwerking tussen inkoper en leverancier: het management van inkooptransacties. Universiteit Utrecht i.s.m. NEVI Research Stichting, Zoetermeer: NEVI/NRS [in Dutch] .

Rooks, G., F. Tazelaar, W. Raub and R. Selten (2000) Vignetonderzoek (I): het management van inkooptransacties. (pp. 45 – 56) in: F. Tazelaar & C. Snijders (Red.) Samenwerking tussen inkoper en leverancier: het management van inkooptransacties. Universiteit Utrecht i.s.m. NEVI Research Stichting, Zoetermeer: NEVI/NRS [in Dutch]

Snijders, C. and F. Tazelaar (2000) Veldonderzoek (II): Effecten van nationale cultuur op het management van inkoop-transacties. (pp. 71 – 82) in: F. Tazelaar & C. Snijders (Red.) Samenwerking tussen inkoper en leverancier: het management van inkooptransacties. Universiteit Utrecht i.s.m. NEVI Research Stichting, Zoetermeer: NEVI/NRS [in Dutch]

Tazelaar, F., C. Snijders and W. Raub (2000) Tastbare resultaten van het UU/NEVI-onderzoek. (pp. 83 – 96) in: F. Tazelaar & C. Snijders (Red.) Samenwerking tussen inkoper en leverancier: het management van inkoop-transacties. Universiteit Utrecht i.s.m. NEVI Research Stichting, Zoetermeer: NEVI/NRS [in Dutch]

Rooks, G., W. Raub, R. Selten and F. Tazelaar (2000) How Inter-firm Co-operation Depends on Social Embeddedness: A Vignette Study (reprinted from Acta Sociologica). (pp. 81 – 84) in: J. Weesie & W. Raub (Eds.) The Management of Durable Relations. Theoretical Models and Empirical Studies of Households and Organizations. Amsterdam: Thela/Thesis, 2000 (ISBN 90.5170.516.6) (+ full length paper on CD-ROM) [in English]

Van Doorne Huiskes, J. and F. Tazelaar (1996) Netwerken van mannen en vrouwen en kansen op de arbeidsmarkt. (pp. 219 239) in: H.B.G. Ganzeboom & S.M. Lindenberg (Red.) Verklarende Sociologie. Liber Amicorum: opstellen voor Reinhard Wippler. Amsterdam: Thesis Publishers [in Dutch]

Flap, H., N. Lam, M. Sprengers and F. Tazelaar (1994) Werkloosheid en sociaal kapitaal. (p. 8 26) in: R. van Daalen & A. de Regt (Red.) Oorspronkelijke teksten; voorbeelden van sociologisch onderzoek. Amsterdam: Uitgeverij Het Spinhuis (ISBN 90 5589 001 4) [in Dutch]

Tazelaar, F. (1992) Social Resources, Unemployment and Marginalisation. (pp. 103-106) in: Sigonis, P., G. Whitting & J. Penny (Eds.) The European Labour Market in 2000. Demographic Changes and Policy Implications. Brussels/Birmingham: Sysdem / Ecotec [in English]

Tazelaar, F. (1991) Demographic Change and Trends in the Labour Force. The case for female labour force participation in the Netherlands in particular. (pp. 34-38) in: G. Whitting & J. Penny (Eds.) Euro-Labour Markets: The Prospects for Integration. Birmingham/Brussels: Sysdem/Ecotec (ISBN 086354.586.6) [in English]

M. Bedaux-De Jonge, B. van Dongen and F. Tazelaar (1991) Migration of Labour in the Netherlands. (pp. 55-58) in: G. Whitting & J. Penny (Eds.) Migration and Labour Mobility in the European Community. Birmingham/Brussels: SYSDEM-papers nr. 5 [in English]

Opp, K.-D., F. Tazelaar and R. Wippler (1990) Nutzentheorie und Theorie mentaler Inkongruenzen: die ausgewaehlten Individualtheorien. (pp. 17-36) in: K.-D. Opp & R. Wippler (Hrsg.) Empirischer Theorienvergleich. Erklärungen sozialen Verhaltens in Problemsituationen. Opladen: Westdeutscher Verlag [in German]

Tazelaar, F. (1990) Die Verarbeitung langfristiger Arbeitslosigkeit. (pp. 191-228) in: K.-D. Opp & R. Wippler (Hrsg.) Empirischer Theorienvergleich. Erklärungen sozialen Verhaltens in Problemsituationen. Opladen: Westdeutscher Verlag [in German]

Sprengers, M. and F. Tazelaar (1990) Changes in Social Networks after Unemployment. (pp. 177-196) in: J. Weesie & H.D. Flap (Eds.) Social Networks Through Time. Utrecht: ISOR [in English]

Tazelaar, F. (1989) Etica del Trabajo, Desempleo e Incongruencia Mental. (p. 431-455) in: J.R. Torregrosa, J.B. Dezaphi y J.L. Alvaro Estamiana (Eds.) Juventud, Trabajo y Desempleo: Un Analisis Psicosociologico. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [in Spanish]

Flap, H.D. and F. Tazelaar (1989) The Role of Informal Social Networks on the Labor Market: Flexibilization and Closure. (pp. 99-118) in: H.D. Flap (Ed.) Flexibilization of the Labor Market. Utrecht: ISOR [in English]

Flap, H.D and F. Tazelaar (1988) De rol van informele sociale netwerken op de arbeidsmarkt: flexibilisering en uitsluiting. (pp. 48-64) in: H.D. Flap & W. Arts (Red.) De flexibele arbeidsmarkt. Deventer: Van Loghum Slaterus [in Dutch]

Tazelaar, F. (1987) The Human Factor in the Hygiene Problem: problem analysis, problem solution, and implications. (pp. 251 265) in: F.J.M. Smulders (Ed.) The Elimination of Pathogenic Organisms from Meat and Poultry. Amsterdam/New York/Oxford: Elsevier Science Publishers B.V. (ISBN 0 444 80893 0) [in English]

Tazelaar, F. (1987) Betriebshygiene und Personalführung. (pp. 14-20) in: Proceedings Symposium "Aktuelle Themen der Fleischgewinnung und verarbeitung", Institut für Tierärztliche Lebensmittelhygiene der Universität Zürich und Verband Schweizer Metzger¬meister, Universität Zürich Irchel te Zürich, Basel (Schweiz): Hermann Herzer Stiftung [in German]

Tazelaar, F. & I.P. Spruit (1987) Leven met werkloosheid: inleiding. (pp. 7 15) in: I.P. Spruit & F. Tazelaar (Red.) Leven met werkloosheid. Groningen: Wolters Noordhoff [in Dutch]

Tazelaar, F. and M. Sprengers (1987) Reacties op werkloosheid in theorie en praktijk. (pp. 19 38) in: I. P. Spruit & F. Tazelaar (Red.) Leven met werkloosheid. Groningen: Wolters Noordhoff [in Dutch]

Sprengers, M. and F. Tazelaar (1987) Werkloosheid en sociaal netwerk. (pp. 39 48) in: I.P. Spruit & F. Tazelaar (Red.) Leven met werkloosheid, Groningen: Wolters Noordhoff [in Dutch]

Tazelaar, F. and R. Wippler (1985) Problemspezifische Anwendungen der allgemeinen Theorie mentaler Inkongruenzen in der empirischen Sozialforschung. (pp. 117 179) in: G. Büschges & W. Raub (Hrsg.), 'Soziale Bedingungen individuelles Handeln soziale Konsequenzen', Frankfurt a.M.: Lang [in German]

Tazelaar, F. and M. Sprengers (1985) Arbeitslosigkeit und soziale Isolation. Ein vergleichender Test der Status¬inkonsistenztheorie und der Theorie mentaler Inkongruenzen. (pp. 181 222) in: G. Büschges & W. Raub (Hrsg.), 'Soziale Bedingungen individuelles Handeln soziale Konsequenzen', Frankfurt a.M.: Lang [in German]

Gerats, G.E. and F. Tazelaar (1985) Manual Hygiene: only a matter of motivation? in: Proceedings 29th. Con¬ference of the European Organization for Quality Control, 17 21 juni 1985, Estoril, Portugal [in English]

Van Houwelingen, J., F. Tazelaar and A. Verbeek (1984) Werkloosheid, gezondheid en sterfte in na oorlogs Nederland. Een macro¬analyse op basis van ambtelijk statistisch bronnenmateriaal. (pp. 6 23) in: H. van Goor & F. Tazelaar (Red.), 'Werkloosheid', Boekaflevering Sociologische Gids, 31, 1984, 1. [in Dutch]

Tazelaar, F. and M. Sprengers (1984) Werkloosheid en sociaal isolement. (pp. 48 79) in: H. van Goor & F. Tazelaar (Red.), 'Werkloosheid', Boekaflevering Sociologische Gids, 31, 1984, 1. [in Dutch]

Tazelaar, F. (1983) Van een klassieke attitude gedraghypothese naar een algemeen gedrags¬theoretisch model. (pp. 112 138) in: S. Lindenberg & F. Stokman (Red.) 'Modellen in de Sociologie'. Deventer: Van Loghum Slaterus [in Dutch]

Tazelaar, F. (1982) From a classical attitude behavior hypothesis to a general model of behavior, via the theory of mental incongruity. (pp. 101 128) in: W. Raub (Ed.) Theoretical models and empirical analyses, Utrecht: E.S.Publications [in English]

Gerats, G.E., F. Tazelaar, R. Wippler & J.G. van Logtestijn (1982) Motivation and other determinants of workers' hygienic practices: an empirical investigation. in: Proceedings 28e E.M.M.R.W., Madrid. [in English]

Van Doorne Huiskes, J. and F. Tazelaar (1976) Beroepsarbeid van gehuwde vrouwen. Een onderzoek naar structurele en dispositionele determinanten van gedrag. in: Z.W.O. Jaarboek-1976. 's Graven¬hage: ZWO. [in Dutch]